chart-pie-35
Objektif

Objektif ISAC adalah untuk menilai tahap kefahaman dan kemahiran penggunaan teknologi maklumat di kalangan sektor awam. ISAC merupakan mekanisme di mana seseorang itu dapat dinilai sama ada sudah bersedia untuk menjalankan tugas-tugas dalam suasana Kerajaan Elektronik dari segi pengetahuan dan kemahiran.

time-alarm
FORMAT PENILAIAN

 • Bahagian 1 - Ujian pengetahuan yang mengandungi 40 soalan objektif yang perlu dijawab dalam masa 20 minit
 • Bahagian 2 - Ujian kemahiran yang mengandungi 3 soalan dan calon-calon dikehendaki menjawab semua soalan tersebut dalam masa 40 minit.

credit-card
KURIKULUM

Bahagian 1 - Penilaian pengetahuan yang merangkumi :

 • Software
 • ICT Security
 • Inisiatif ICT Sektor Awam
 • Rangkaian dan Wifi
 • Government Mobility
 • Media Sosial


Bahagian 2 - Menilai kemahiran dalam :

 • Mencari dan memperolehi maklumat menggunakan internet.
 • Menyediakan dokumen pemprosesan atau dokumen persembahan berkaitan dengan pengendalian tugas-tugas asas.
 • Berkomunikasi secara elektronik melalui emel.Mengenai ISAC

Penilaian ICT Skills Assessment and Certification (ISAC) dilaksanakan untuk menilai tahap kefahaman dan kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di kalangan personel sektor awam. Ia merupakan satu alat bagi mengukur kesediaan personel sektor awam untuk bekerja dalam persekitaran Kerajaan Elektronik dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan asas perisian-perisian ICT yang sering di guna pakai (commonly used).VISI
Untuk Menjadi Institusi Pembelajaran Sektor Awam yang Unggul

MISI
Untuk Membangunkan Modal Insan Sektor Awam yang Kompeten Melalui Pembelajaran Berkualiti

Calon Penilaian ISAC

1.                Individu

Terdiri daripada individu yang menyandang jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19, Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19, Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19, Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N19 dan Setiausaha Pejabat Gred N29 di mana kelulusan dalam Penilaian ISAC merupakan syarat wajib untuk pengesahan dalam perkhidmatan. 

 

2.                Kumpulan

Terdiri daripada kakitangan yang dipilih dari Kementerian/ Jabatan/ Agensi yang memohon untuk dijalankan Penilaian ISAC secara kumpulan.  Permintaan ini bergantung kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi tersebut samaada untuk memenuhi kehendak ISP atau polisi masing-masing.

Senarai Jadual Penilaian

Sila semak setiap halaman jadual untuk melihat jadual yang masih dibuka.

No. Tarikh Penilaian Masa Mula Saluran Penilaian Status Jadual
1 04-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
2 04-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
3 04-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
4 06-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
5 06-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
6 06-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
7 07-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
8 07-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
9 07-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
10 12-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
11 12-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
12 12-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
13 13-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
14 13-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
15 13-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
16 14-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
17 14-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
18 14-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
19 18-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
20 18-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
21 18-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
22 19-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
23 19-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
24 19-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
25 21-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
26 21-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
27 21-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
28 25-07-2022 09:30 Atas talian Dibuka
29 25-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
30 25-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
31 27-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
32 27-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
33 27-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
34 28-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
35 28-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
36 28-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
37 01-08-2022 11:00 Atas talian Penuh
38 01-08-2022 14:30 Atas talian Penuh
39 01-08-2022 09:30 Atas talian Penuh
40 03-08-2022 09:30 Atas talian Penuh
41 03-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
42 03-08-2022 11:00 Atas talian Penuh
43 04-08-2022 11:00 Atas talian Penuh
44 04-08-2022 09:30 Atas talian Penuh
45 04-08-2022 14:30 Atas talian Penuh
46 08-08-2022 09:30 Atas talian Penuh
47 08-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
48 08-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
49 10-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
50 10-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
51 10-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
52 11-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
53 11-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
54 11-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
55 15-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
56 15-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
57 15-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
58 17-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
59 17-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
60 17-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
61 18-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
62 18-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
63 18-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
64 22-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
65 22-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
66 22-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
67 23-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
68 23-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
69 23-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
70 25-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
71 25-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
72 25-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
73 29-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
74 29-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
75 29-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka
76 30-08-2022 09:30 Atas talian Dibuka
77 30-08-2022 11:00 Atas talian Dibuka
78 30-08-2022 14:30 Atas talian Dibuka