chart-pie-35
Objektif

Objektif ISAC adalah untuk menilai tahap kefahaman dan kemahiran penggunaan teknologi maklumat di kalangan sektor awam. ISAC merupakan mekanisme di mana seseorang itu dapat dinilai sama ada sudah bersedia untuk menjalankan tugas-tugas dalam suasana Kerajaan Elektronik dari segi pengetahuan dan kemahiran.

time-alarm
FORMAT PENILAIAN

 • Bahagian 1 - Ujian pengetahuan yang mengandungi 40 soalan objektif yang perlu dijawab dalam masa 20 minit
 • Bahagian 2 - Ujian kemahiran yang mengandungi 3 soalan dan calon-calon dikehendaki menjawab semua soalan tersebut dalam masa 40 minit.

credit-card
KURIKULUM

Bahagian 1 - Penilaian pengetahuan yang merangkumi :

 • Software
 • ICT Security
 • Inisiatif ICT Sektor Awam
 • Rangkaian dan Wifi
 • Government Mobility
 • Media Sosial


Bahagian 2 - Menilai kemahiran dalam :

 • Mencari dan memperolehi maklumat menggunakan internet.
 • Menyediakan dokumen pemprosesan atau dokumen persembahan berkaitan dengan pengendalian tugas-tugas asas.
 • Berkomunikasi secara elektronik melalui emel.Mengenai ISAC

Penilaian ICT Skills Assessment and Certification (ISAC) dilaksanakan untuk menilai tahap kefahaman dan kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di kalangan personel sektor awam. Ia merupakan satu alat bagi mengukur kesediaan personel sektor awam untuk bekerja dalam persekitaran Kerajaan Elektronik dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan asas perisian-perisian ICT yang sering di guna pakai (commonly used).VISI
Untuk Menjadi Institusi Pembelajaran Sektor Awam yang Unggul

MISI
Untuk Membangunkan Modal Insan Sektor Awam yang Kompeten Melalui Pembelajaran Berkualiti

Calon Penilaian ISAC

1.                Individu

Terdiri daripada individu yang menyandang jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19, Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19, Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19, Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N19 dan Setiausaha Pejabat Gred N29 di mana kelulusan dalam Penilaian ISAC merupakan syarat wajib untuk pengesahan dalam perkhidmatan. 

 

2.                Kumpulan

Terdiri daripada kakitangan yang dipilih dari Kementerian/ Jabatan/ Agensi yang memohon untuk dijalankan Penilaian ISAC secara kumpulan.  Permintaan ini bergantung kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi tersebut samaada untuk memenuhi kehendak ISP atau polisi masing-masing.

Senarai Jadual Penilaian

Sila semak setiap halaman jadual untuk melihat jadual yang masih dibuka.

No. Tarikh Penilaian Masa Mula Saluran Penilaian Status Jadual
1 27-05-2022 09:30 Atas talian Penuh
2 27-05-2022 11:00 Atas talian Penuh
3 27-05-2022 14:30 Atas talian Penuh
4 31-05-2022 09:30 Atas talian Penuh
5 31-05-2022 11:00 Atas talian Penuh
6 31-05-2022 14:30 Atas talian Penuh
7 02-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
8 02-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
9 02-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
10 07-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
11 07-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
12 07-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
13 08-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
14 08-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
15 08-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
16 09-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
17 09-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
18 09-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
19 13-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
20 13-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
21 13-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
22 15-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
23 15-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
24 15-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
25 16-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
26 16-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
27 16-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
28 20-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
29 20-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
30 20-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
31 21-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
32 21-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
33 21-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
34 23-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
35 23-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
36 23-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
37 27-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
38 27-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
39 27-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
40 29-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
41 29-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
42 29-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
43 30-06-2022 09:30 Atas talian Penuh
44 30-06-2022 11:00 Atas talian Penuh
45 30-06-2022 14:30 Atas talian Penuh
46 04-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
47 04-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
48 04-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
49 06-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
50 06-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
51 06-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
52 07-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
53 07-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
54 07-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
55 12-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
56 12-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
57 12-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
58 13-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
59 13-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
60 13-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
61 14-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
62 14-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
63 14-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
64 18-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
65 18-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
66 18-07-2022 14:30 Atas talian Penuh
67 19-07-2022 09:30 Atas talian Penuh
68 19-07-2022 11:00 Atas talian Penuh
69 19-07-2022 14:30 Atas talian Dibuka
70 21-07-2022 09:30 Atas talian Dibuka
71 21-07-2022 11:00 Atas talian Dibuka
72 21-07-2022 14:30 Atas talian Dibuka
73 25-07-2022 09:30 Atas talian Dibuka
74 25-07-2022 11:00 Atas talian Dibuka
75 25-07-2022 14:30 Atas talian Dibuka
76 27-07-2022 09:30 Atas talian Dibuka
77 27-07-2022 11:00 Atas talian Dibuka
78 27-07-2022 14:30 Atas talian Dibuka
79 28-07-2022 09:30 Atas talian Dibuka
80 28-07-2022 11:00 Atas talian Dibuka
81 28-07-2022 14:30 Atas talian Dibuka